Puru

PURU adalah putra bungsu dari tiga bersaudara putra Prabu Yayati, raja negara Astina dari istri Dewi Sarmista, putri raja raksasa Prabu Wisaparwa. Dua saudaranya yang lain adalah ; Druhyu dan Anu. Puru juga mempunyai dua orang saudara lain ibu, putra Prabu Yayati dengan permaisuri Dewi Dewayani, putri Bagawan Sukra, yaitu ; Yadu dan Turwasu.

Puru mendapat warisan hak atas tahta kerajaan astina karena kepatuhannya, kecintaan dan kesetiaannya terhadap ayahnya. Tatkala Prabu Yayati terkena kutukan Bagawan Sukra, mertuanya yang karena mengumbar hawa nafsu, menjadi lelaki jompo yang renta, dengan iklas ia menyerahkan kemudaannya demi kebahagiaan ayahnya. Masa muda Puru ditukar dengan kerentaan Prabu Yayati. Puru berubah menjadi lelaki jompo tua renta, sedang Prabu Yayati berubah menjadi pemuda perkasa.

Seribu tahun kemudian sesuai janjinya, Prabu Yayati menyerahkan kembali masa kemudaan Puru. Puru menjadi muda kembali dan dinobatkan menjadi raja negara Astina, sedangkan Prabu Yayati hidup sebagai brahmana.

Prabu Puru kawin dengan Dewi Kosalya, seorang hapsari/bidadari dari Suralaya, dan memperoleh seorang putra yang diberi nama Janamejaya, yang setelah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai raja Astina.